CityChangers na sociální síti

17. 09. 2019

A máme tu Evropský týden mobility, který každoročně probíhá ve dnech 16. – 22. 9. 2019. Ideální možnost, jak se zapojit do diskuse o principech městské mobility. Proto jsme založili facebookovou skupinu CityChangers. Hledáme aktivní lidi v našich městech, kteří se aktivně zapojují do změn v oblasti dopravy a mobility. Evropský týden mobility je příležitostí, jak vytvářet komunity v našich městech, a propojovat je s místními úředníky, politiky, občanskými aktivitami.

Proč tedy diskutovat jen jeden týden, pojďme diskutovat celý rok. Staňte se členy skupiny CityChangers

Iniciativa CityChangers chce dát prostor pro různé názory na využití veřejného prostoru a využití veřejných financí v dané oblasti. Iniciativa je založena na akademických zkušenostech hned tří vysokých škol – ČVUT v Praze, Univerzity Pardubice a Vysoké školy ekonomické v Praze. Společně se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu koordinují Akademii městské mobility (www.dobramesta.cz), kde je prostor dán především pro fakta. Skupina CityChangers dává prostor pro diskusi.

Za všechny stačí uvést jeden příklad. Ve městech obvykle není problém vypracovat studie cyklodopravy. Města obvykle řeší problémy, pokud chtějí dovést tyto studie k finální realizaci a zrušit několik parkovacích míst. Podobných příkladů je ale více, třeba různé pohledy na regeneraci uličního prostoru.

Iniciativa neradí, jak se věci mají dělat, pouze ukazuje cesty, kudy je možné jít. Na každém městě pak zaleží, kterou cestou se vydá.  

Skupina CityChangers ví, že není až tak jednoduché nacházet společný koncensus, zvláště, pokud jednotlivé strany příliš spolu nekomunikují. I v rámci Evropského týdne mobility se může stát, že vznikne řada paralelních programů, bez vzájemné koordinace.  Skupina CityChangers může nezávisle propagovat jednotlivé akce.

Staňte se členy skupiny CityChangers

CityChangers na sociální síti
Aktuality