Prezentace pro studenty v Břeclavi – samá překvapení.

26. 09. 2019

Mělo se jednat o standardní přednášku o městské mobilitě spolku Partnerství pro městskou mobilitu pro studenty, ale tentokrát byla jiná. V čem? Aniž by to bylo záměrem, dozvěděli jsme se řadu zajímavosti:

  • Co je skutečné riziko? Přednáška o městské mobilitě byla předskokanem preventivního programu BESIP „Bezpečně v dopravě“, zaměřeného na rizika v dopravě. Ideální možnost, jak upozornit na skutečnost, že rizika v dopravě jsou daleko nižší, než rizika spojená s nedostatkem pohybu a s problémy, co doprava způsobuje životnímu prostředí, veřejnému prostoru, apod. Nejsme si jisti, zda to někdo pochopil.
  • Ztráta iluzí o Břeclavi. Studentům byla položena zdánlivě nevinná otázka: „Kdo z vás jezdí na kole?“ V Břeclavi by člověk předpokládal, že skoro každý, ale přihlásila se sotva třetina. Byl to takový šok, že otázka byla zopakována. „Opravdu nejezdíte na kole?“. Výsledek ankety byl stejný. Je tedy pravda, že mladá generace v Břeclavi zapomíná na kolo? Z jedné přednášky se nedá nic vyvozovat, ale alespoň k zamyšlení to je.
  • Téma Gréta. Jen jsme položili řečnickou otázkou, co na ni říkají, přidali se na stranu politiků, že by měla jít zpět do školy… Možná se ostatní báli, říci svůj názor, ale nikdo se ji nezastal. Tak jim aspoň bylo doporučeno, ať se podívají na Události, komentáře z 25. 9. 20119 po 22:30, kde o ní byla diskuse. Hodně zajímavá.
  • Mladí ambasadoři města Břeclav. Pokud má člověk před sebou 100hlavý dav studentů, kteří jsou rádi, že si ulili ze školy, tak máš dvě možnosti, jak uchopit prezentaci. 1) Dáš důraz na informaci, vysvětlíš, co je městská mobilita a po 90 minut ti z povinnosti zatleskají a všichni budou spokojeni, nebo 2) Člověk riskuje, hovoří zkratkovitě a čeká, že se jeden, dva studenti chytnou a budou chtít spolupracovat, jak na národní, tak zejména na místní vyšel. Risk vyšel. O spolupráci projevila jedna mladá studentka, která dokonce bude prezentovat i na konferenci v Milevsku. A pak spolubesedujícímu Denisovi Šebestíkovi z Cyklosféry předali poštu, ve které mu popsali své vize a náměty.

Tož uvidíme. Přednáška je za námi. Je potřeba ji ještě vyladit, ale směr je dán. I další přednášky na školách nebudou o informaci, ale o hledání ambasadorů. Zítra je jdeme hledat do Drahotuší.

Prezentace pro studenty v Břeclavi – samá překvapení.
Aktuality