Co město dělá pro lidi s omezenou pohyblivostí? Případně jak bere vážně náměty od organizací, které se zabývají tímto tématem?


P.S. změnu veřejného prostoru řešíme na jiném místě, tady se zaměřujeme na jiné oblasti.

Zajímejte se o aktuální dění u vás a prosazujte opatření na podporu lidí s omezenou pohyblivostí.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Rada: zlepšete přístupnost lokalit pro starší osoby a osoby s postižením – hladká rovná dlažba, zapuštěné okraje a taktilní prvky v dláždění zajišťují lepší přístup starším lidem a osobám se zdravotním postižením.

Bezbariérová mobilita
– Opatření zaměřená na zlepšení dostupnosti a přístupnosti míst (současné vizuální naváděcí systémy a doplňková opatření poskytující hmatové a/nebo sluchové informace.

Opatření pro přecházení lidí s omezenou pohyblivostí – Dopravním a městským projektantům se nabízí několik způsobů, jak vyřešit přecházení chodců přes dopravní komunikaci, od značených přechodů pro chodce, případně se světelnou signalizací, až po výraznější investice do infrastruktury včetně podchodů, lávek a křižovatek či ulic s tzv. sdíleným prostorem.

Opatření ke zklidnění dopravního provozu – Zklidňování dopravy zahrnuje fyzická a regulační opatření zaměřená na snížení rychlosti dopravního provozu.

Opatření pro prevenci dopravních nehod – Stanovení nejvyšší povolené rychlosti, opatření pro kontrolu dodržování rychlostních limitů, značení.