NOMINACE PROJEKTŮ NA TÉMA CHŮZE A BAZBARIÉROVOST

Dnes už není potřeba přesvědčovat veřejnost o potřebnosti podpory chůze a bezbariérových řešení. Dnes stojíme před jinými výzvami.

1. Která města se připojí k programu vytvoření kompaktní sítě bezpečných a atraktivních bezbariérových tras?
2. jak stát bude reagovat nové výzvy v oblasti finančních a legislativních otázek ve vztahu k podpoře chůze a bezbariérových řešení?