Chci se stát City Changerem

Co mohu udělat pro svoje město? Každý má jiné možnosti, které vám rádi představíme. Záleží jen na vás, zda do toho půjdete s námi.Město

Jsem zastupitel nebo úředník

Firma

Jsem zaměstnanec nebo majitel firmy

Škola

Jsem ředitel školy nebo student


Zájmová sdružení

jsem zástupce nevládní organizace

Obyvatel

Jsem aktivní občan


Představení jednotlivých CityChangers proběhne na konferenci v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje v roce 2020, ano, až v roce 2020. A proč tak pozdě? Je třeba nějaký čas na to, aby města, firmy a školy se přihlásily ke svým dobrovolným závazkům a začali se chovat udržitelně i v oblasti dopravy a mobility.

Víme, že slovo "udržitelně" a nějaké "dobrovolné závazky" jsou v naší společnosti relativně nepopulární pojmy, ale pointa spočívá v tom, že my jsme si to nevymysleli.

Víte tedy, co jsou vlastně "dobrovolné závazky" a kde se tu vzaly?

Pomůže citace z odborného světa:
"Za dobrovolné nástroje označujeme takové aktivity podnikatelských a jiných subjektů, které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito subjekty zaváděny a realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem. Základními principy dobrovolných nástrojů jsou:

  • dobrovolnost - v legislativě není nikde stanovena povinnost jejich uplatňování;
  • prevence - soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů, nikoliv jejich důsledků (odstraňování škod);
  • systematický přístup - záměrné působení na ty oblasti a činnosti organizace, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Využívání dobrovolných nástrojů (či dobrovolných environmentálních aktivit) na podnikové úrovni má proto velký význam jak pro podnik samotný, tak pro společnost jako celek. Preventivní zaměření dobrovolných nástrojů vede k ozdravení životního prostředí a značně tak přispívá k realizaci udržitelné výroby i spotřeby, resp. udržitelného rozvoje. Na úrovni podniku se pak projevují i další přínosy, např. zvyšování konkurenceschopnosti, budování lepší image či úspory provozních nákladů."
Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje


Už víte, proč jsem napsali naši POHÁDKU? Děti nás ji naučily. V pohádkách jde přeci hlavní hrdina (dobrovolník) bojovat proti draku, zlu, problémům. Ve starších pohádkách vše dobře dopadne, v těch moderních už ne. Třeba takový Avengers... A jak dopadne ten náš příběh?