Jaké výhody přináší využívání dopravního managementu?
Jsou využívány ve vašem městě?

Zajímejte se o aktuální dění u vás a prosazujte opatření na řízení a ovlivňování dopravy ve městě.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Inteligentní dopravní systémy – Inteligentní dopravní systémy zahrnují širokou škálu aplikací informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Jde především o technologie řízení dopravního provozu, aktualizované informace pro uživatele, systémy řízení veřejné a nákladní dopravy, pokročilé bezpečnostní systémy, systémy pomoci v nouzi a při katastrofách a elektronické platební systémy.

Řízení městské dopravy – Systémy řízení městské dopravy jsou specializovanou formou dopravního managementu, která integruje a koordinuje řízení dopravní signalizace na rozsáhlém území s cílem řídit dopravní toky na silniční síti.

Proměnlivé dopravní značení  (VMS) – VMS jsou digitální dopravní značky, které informují řidiče aut o specifických aktuálních dopravních podmínkách a událostech na dopravní síti.


K tomu je třeba připojit i:

Tradiční dopravní značky a značení – Vertikální značky – různé typy vertikálních značek s textem nebo grafickým obrazem slouží k informačním účelům, k regulaci či varování; horizontální značení na vozovce – usměrnění dopravního provozu, varování, regulační požadavky nebo základní informace; další typy značek a značení – včetně dopravních signálů, dočasných značek a světelných lamp k označení refýží nebo varování před překážkou.

Tradiční řízení dopravy – Tradiční řízení dopravy zahrnuje opatření, jejichž cílem je ovlivnit pohyb dopravy na dopravní síti. Jde tedy o omezení a příkazy, které mění směr a pohyb dopravy, ale také o zákazy parkování (a zastavení), které umožňují plynulý pohyb dopravy na silnicích.