Už jste jeli s nějakým ekologicky čistým vozidlem?
Uvažujete, že si koupíte?
Víte, že časem to bude asi nutnost?

Zajímejte se o aktuální dění kolem ekologicky čistých vozidel.


Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Podpora vozidel s nízkými emisemi uhlíku – Podpora nízkoemisních motorových vozidel

Ekologičtější vozidla a alternativní paliva – Snižování emisí znečišťujících látek z dopravy

Ekologické řízení vozidel – Řízení, při kterém dochází k minimální spotřebě paliva, a tedy vylučování nižší hladiny emisí skleníkových plynů a nízké nehodovosti. Kampaně, semináře, workshopy a školení zaměřené na změnu chování řidičů ve prospěch energetické účinnosti a bezpečnosti dopravního provozu.

Vozidla s pohonem na elektrickou baterii a palivové články

  • Elektromobily s přiděleným místem na nejbližším parkovacím prostoru – Vhodné pro průmyslové oblasti nebo centra měst.
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily