Kde pracují tvoje rodiče?
Jak mohou  firmy přispět ke změnám v oblasti městské mobility?

Co proto může udělat zaměstnavatel a zaměstnanec?
Jak se to dotkne vaší školy?Přijímáme náměty.

Která firma si nechá zpracovat firemní plán mobility? U firem míříme především na společenskou odpovědnost.

Firemní plány mobility – Firemní moobilní plán je „strategie dané organizace jak snížit dopady způsobené dopravou a ovlivnit dopravní chování zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků i zákazníků“ (Rye, 2002). Velmi často cílí tento plán právě na zaměstnance a jejich dopravní návyky.

Individuální dopravní plány:

  • Flexibilní pracovní / provozní doba
  • Individuální plánování cest
  • Telekomunikace
  • Konzultant / Manažer pro mobilitu
  • Vzdělávání a výchova v oblasti mobility
  • Individuální dopravní asistence
  • Práce z domu


CHCEME ALE TAKÉ podporovat zájmy českých firem fungujících v oblasti aktivní mobility.

Naším cílem je překonat tradiční definici průmyslu jako pouhé výroby jízdních kol a jejich součástek a sjednotit všechny aktéry z podnikatelské a komerční sféry v jedné společné misi.

Budeme usilovat o rozvoj cyklistiky na území ČR a o budování zdravého a konkurenceschopného podnikatelského prostředí pro všechna odvětví průmyslu, která se nějakým způsobem spolupodílejí na našem poslání.

Chceme spojit přední odborníky a firmy z různých oborů. Jde např. o sdílenou mobilitu, poradenství, digitální služby, logistiku a finanční služby, tedy obory, díky kterým bude průmysl lépe vybaven a schopen reagovat na měnící se trh a legislativu, a následně i lépe podporovat všechny formy aktivní mobility.

Podle Cyklostrategie EU lze v zemích EU zvýšit podíl cyklistiky až o 50 %, navýšit prodej elektrokol o dalších nejméně 50 milionů a vytvořit dalších 200 000 pracovních míst v cyklistickém sektoru. Naším úkolem je podpořit tento růst a rozvoj tím, že propojíme všechny soukromé subjekty, které v zemích EU pracují v sektoru cyklistiky, a společně se pokusíme maximálně využít naše znalosti, zdroje, produkty a technologie.