NOMINACE PROJEKTŮ NA TÉMA JÍZDNÍ KOLA, KOLOBĚŽKY, atd.

Dnes už není potřeba přesvědčovat veřejnost o potřebnosti výstavby cyklostezek. Dnes stojíme před jinými výzvami.

1. Která města se připojí k programu vytvoření kompaktní sítě bezpečných a atraktivních cyklistických tras?
2. jak stát bude reagovat nové výzvy v oblasti finančních a legislativních otázek ve vztahu k podpoře aktivní mobility?
3. Která se města se otevřeně připojí k programu podpory CargBikes?