Město - zastupitel a úředník

ZASTUPITEL

Někdo je v koalici, někdo v opozici.  Ani ten, kdo je v koalici, to nemá jednoduché. Nejprve musí přesvědčit své spolustraníky a pak ještě celou koalici.

A proto kampaň CityChangers chce dát všem zastupitelům možnost vyjádřit podporu stávajícím trendům při řešení otázek v oblasti městské mobility, nezávisle na politické příslušnost, nezávisle na koalici.

Čím více zastupitelů z různých stran získáme, tím větší je šance, že téma bude celoplošně považováno za důležité.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Inspirací pro naše zastupitele může být Janeze Koželje, náměstek slovinské Lublaně. Rozhovor najdete zde.

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující procesmetodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmynázory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie. Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé větší či menší napětí mezi „vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika zdola) politikou.[1] Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání.[1]ÚŘEDNÍK


Úředníkům veřejné správy nabízíme akreditované školení. Přednostně chceme školit a akreditovat ty úředníky, kteří se přihlásí k Milevské chartě. Akreditovat může řada institucí, ale jen naše platforma nabízí bonus, že úředník se může označovat za člena komunity CityChangers.Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Inspirace pro naše úředníky - postoj vedoucího odboru dopravy města Lipska Torbena Heinemanna, včetně rozhovoru.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


ÚKOLEM BUDE POMOCI S IMPLEMENTACÍ


I když má město zpracovaný strategický nebo koncepční dokument na řešení dopravy a mobility ve městě, ještě to nemusí nic znamenat.


Otázkou je, zda je naplňován.

Kromě politické podpory je třeba mít vzdělané úředníky, kteří pomohou s jeho implementací.


Přehled měst, kde se testuje s úředníky program CityChangers.

Přehled měst, se kterými spolupracujeme na testování principů městské mobility.

Přehled měst, se kterými spolupracujeme na testování principů městské mobility, včetně Českých Budějovic, Jičína, Přerova a Třince.

Přehled měst, které již mají plán, nebo jej zpracovávají (úmyslně necháváme celé odkazy na webové stránky, aby bylo zřejmé, jak se zatím komunikuje daná problematika)Inspirativní čtení závěrem (abyste věděli, co by město mělo/mohlo řešit.