Víš, jak funguje městský úřad? Jak ti může pomoci?

Srovnej přístup zahraničního politika a úředníka o mobilitě a dopravě s tím vaším.

Má tvůj straosta podobné názory, jako Janez Koželje, náměstek primátora slovinské Lublaně? Rozhovor najdete zde.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Mají úředníci vašeho města podobný postoj, jako vedoucí odboru dopravy města Lipska Torbena Heinemanna? viz rozhovor.