Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Proč téměř všechny vítězné koalice na městech slíbily svým voličům více parkujících míst?

Protože lidé to chtěli.

A až bude mít každá rodina tři auta, taky slíbíme více parkujících míst?

„Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda. Jediný dluh, který jsme zdědili je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“


Petr Horský – Předseda Rady České parkovací asociace z.s.p.o.

Parkování je natolik ožehavým tématem, že rovnou doporučujeme spolupracovat s partnerem Platformy pro městkou mobilitu a konkrétně s Českou parkovací asociací z.s.p.o.

Seznam měst, které se zavazála vypracovat si parkující politiku,


Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Parkování pro cyklisty a úschova jízdních kol – Parkování pro jízdní kola by ideálně mělo zajišťovat následující typy parkovacích míst: nekryté, ale bezpečné parkování, finančně nenákladné, na místě, které bude vhodné s ohledem na umístění obchodů a služeb; uzamykatelný prostor pro parkování jízdních kol a hlídané parkoviště pro cyklisty, které zajistí možnost dlouhodobé úschovy a ochrany jak před krádeží, tak před povětrnostními vlivy.

Parkování mimo ulice města – Parkování pro cyklisty, které není umístěné přímo na ulici města, většinou buď nějaké zařízení/budova (vícepatrová), nebo plocha vyhrazená pro parkování jízdních kol. Přítomnost takového zařízení nebo plochy ve městě mívá výrazný vliv na vyšší podíl cyklistů a menší podíl osobních aut v ulicích.

Regulace parkování ve městech - Počet parkovacích míst pro zásobovací vozy nebývá dostatečný, poptávka po parkování většinou převyšuje lineární kapacitu ulic a dopravci jsou nuceni parkovat dvojitě, tedy v rozporu s pravidly. Zajištění prostoru pro vykládání/nakládání zboží je součástí místní dopravní politiky, která má zajistit provoz zásobovacích aut na posledním kilometru. Nedostatek prostoru pro zásobovací vozy přesouvá zásobovací aktivity do jízdních pruhů a na chodníky, způsobuje dopravní zácpy a vytváří potenciálně nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu.

Parkovací poplatky – Parkovací poplatky jsou peněžní poplatky, které řidiči motorových vozidel platí za používání parkovacích míst, buď na vyhrazených parkovištích, nebo na vyznačených místech na ulici.

Kontrolní zařízení – Kontrolní zařízení se používají u parkovacích míst na ulicích i mimo ně a jejich forma se liší podle typu parkování.

Parkovací normy – Parkovací normy určují počet požadovaných nebo povolených parkovacích míst ve všech nových výstavbách, které jsou součástí územního plánu.

Poplatky na soukromém parkovišti – Tento typ poplatků ukládá většinou místní úřad na stávající nebo budoucí výstavbu, která nebude sloužit k rezidenčním účelům, např. na kancelářské budovy. Cílem těchto poplatků je pomoci snížit poptávku po parkovacích místech pro auta, a tím i provoz automobilové dopravy především v centrech měst, kde vysoký podíl dopravního provozu tvoří právě ti, kdo dojíždějí do práce.

STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Strategie řízení poptávky

Naváděcí systémy pro parkování – Naváděcí a informační systémy pomáhají řidičům aut pomocí proměnlivých informačních nástrojů (VMS) najít vhodné a volné místo k zaparkování.

STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Dopravní telematika

Management parkování osobních aut – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na určitém místě.

Management parkování na konkrétním místě – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na konkrétním místě.

Sdílené užívání parkovacích míst: zaměstnanci 9-17 hod, obyvatelé 17-9 hod – proveditelné většinou jen ve víceúčelových sídlech/budovách.