Jaké nové systémy lze nabídnout lidem, kteří využívají veřejnou dopravu?

Srovnej s nabídkou vašeho města.

Zajímejte se o aktuální dění u vás a prosazujte opatření na nové systémy veřejné dopravy.


Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Bus Rapid Transit – BRT je typ autobusové dopravy, jejímž cílem je zajistit rychlejší, spolehlivější a pohodlnější přepravu cestujících než tradiční autobusy.

Služby autobusové dopravy – Služby veřejné dopravy se týkají všech dopravních služeb nabízených veřejnosti, včetně responzivní dopravy na vyžádání, autobusů, tramvají, lehkých železnic, metra a dálkových železnic.

Nové služby na železnici – Nové služby na stávajících železničních tratích nabízejí cestujícím nové možnosti nebo lepší možnosti vlastní přepravy díky přímějším službám, které mohou snížit náklady na dopravu.

Nové železniční stanice a trati – Nové železniční stanice a zastávky na stávajících železničních tratích poskytují cestujícím další možnosti, kde nastoupit a vystoupit z vlaku, a tím zvyšují geografickou dostupnost železniční sítě.

Terminály, přestupní stanice – Účelem terminálů a přestupních uzlů je zkrátit dobu přepravy jedince z bodu A do bodu B v případě, že doprava zahrnuje i prostředky veřejné dopravy, a usnadnit přestup z jednoho způsobu dopravy na jiný, nabídnout služby v rámci jedné budovy.

Tramvaje a lehká železnice – Tramvaje a lehké železniční trati mají podobný charakter jako těžké železniční systémy, např. metra nebo tradiční meziměstské železniční trati, mají však nižší kapacitu.

Školní autobusy – Školní autobusy dopravují děti a mladistvé do školy a ze školy, a také na některé školní akce.