Mluvčí iniciativy

Mgr. Vladimír Kořen, starosta Říčan a televizní moderátor


Koordináror iniciativy

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Odborná garance

Iniciativa si může dovolit psát určité věci s patřičnou nadsázkou, někdy provokativně, protože ví, že za ni stojí platforma Partnerství pro městskou mobilitu, jejíž vznik iniciovaly zástupci pěti vysokých škol (FD ČVUT Praha, VŠE Praha, DFJP Universita Pardubice, Universita Palackého Olomouc a VŠB Ostrava) a dále spolek Partnerství pro městskou mobilitu (transformovaný z Asociace měst pro cyklisty) a v neposlední řadě Czech Smart City Cluster. Platforma se bude postupně rozšiřovat o další členy, neboť první jednání platformy proběhlo dne 19. 2. 2019.

Jedním z pilířů platformy je vytvoření Akademie městské mobility, s webový portálem www.dobramesta.cz.


Poděkování

Nejprve chceme poděkovat společnosti MasterCard, která nám jako první do očí řekla, že to děláme špatně. Nikoliv po odborné stránce, ale nedokážeme sdělit lidem srozumitelnou formou, co vlastně děláme. A tak nám vytvořila strategii CityChangers, včetně vizuálu. Už je jen nás, jak ji naplníme.

Děkujeme také všem osobnostem, které podporují tuto iniciativu. Konkrétně děkujeme zpěvákovi kapely Tata Bojs MIlanu Cajsovi, který má na město stejný pohled jako my. Proto se tak často na tomto webu objevují jeho písničky. A věřte nám. O žádnou placenou reklamu se nejedná. Jen jsme si sedli lidsky.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Závěrem

odpověď pro ty, kdo se nezeptali, ale otázku měli na jazyku: "Kdo vás platí?" Dobrá otázka. Iniciativa není podporována žádným národním, ani evropským projektem. Je hrazena z členských příspěvků spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Pravda, občas dostaneme grant, třeba na propagaci přes sociální sítě, nebo na vzdělávací činnost, ale identita je naše, tu nám nikdo nevezme...