City Changers
Konference 2017

Konference pomůže prolomit zeď současných problémů a neporozumění a nabídne řešení v oblasti městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městech a obcích ČR.

Konference City Changers proběhne ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě.

6. 12. 2017 - areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG
Zaměření: představení nové platformy, podpis Ostravské charty

7. 12. 2017 - Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (Konferenční sál - budova Viva)
Zaměření: problematické okruhy městské mobility

Důležité termíny:
10. 11. 2017 - uzávěrka programu
24. 11. 2017 - ukončení registrací se zvýhodněným vstupným

Cílem konference je oslovit „City Changers“, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města. Všichni čelíme globálním i místním výzvám, jako jsou změny klimatu, zvyšování energetické náročnosti, růstu civilizačních onemocnění a počtu závislostí, nedostatku prostoru... zobrazit více

Záštita konference

Záštitu nad konferencí City Changers převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Foto Richard Brabec

Richard Brabec

ministr životního prostředí
Foto Zbyněk Hořelica

Zbyněk Hořelica

ředitel Státního fondu dopr. infrastruktury

Kdo přednáší?

Pro naši konferenci jsme si pro Vás připravili ty největší odborníky ze všech oblastí městské mobility.
Konferenci dělají lidé, my máme ty nejlepší.

Foto Pavel Drahovzal

Pavel Drahovzal

ředitel Svazu měst a obcí
Foto Jindřich Frič

Jindřich Frič

ředitel Centra dopravního výzkumu
Foto Jaroslav Vymazal

Jaroslav Vymazal

předseda Asociace měst pro cyklisty

David Koppitz

zástupce náměstka MMR

Vladislav Smrž

náměstek Ministerstva život. prostředí

Tomáš Čoček

náměstek Ministerstva dopravy ČR

J. E. Ole Frijs-Madsen

Dánský velvyslanec v ČR
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty

Daniel Konczyna

BeePartner

Josef Mikulík

Centrum dopravního výzkumu

Martin Matoulek

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Květoslav Syrový

dopravní inženýr

Ondřej Vysloužil

architekt

Pavel Skládaný

Centrum dopravního výzkumu

Zuzana Weissová

manažerka rozvoje obchodu
Foto Miroslav Vyka

Miroslav Vyka

Svaz cestujících ve veřejné dopravě
Foto

Petr Horský

Česká parkovací asociace
Foto

 

zástupce mmcité

Michal Kuzemenský

re:architekti studio s.r.o.

Ondřej Synek

re:architekti studio s.r.o.

Tomáš Cach

dopravní urbanista

Program konference

Konference se zaměří na dvě oblasti, které jsou součástí přihlášky do soutěže European Green Capital Awards: doprava a územní plánování plné zeleně.

Konference nabídne otevřený prostor pro diskuzi nad předkládanou koncepcí městské mobility, současnými problémy a řešeními v oblasti městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městech a obcích ČR.

Středa - 6. prosince, 2017

Představení národní platformy projektu Partnerství městská mobilita

(areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG)

09:00 – 10:30: I. BLOK

Úvod

 • 09:05 – 09:30 Úvodní zdravice
 • 09:30 – 10:00
  Primátor města Ostravy:
  Čím se mohla Ostrava pochlubit v soutěži Evropské město zeleně? Co se mohou města ze soutěže naučit?
 • 10:00 – 10:30
  Evropský a národní kontext (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy ČR)
  • Ministerstvo dopravy ČR, Tomáš Čoček, náměstek ministra
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, David Koppitz, v zastoupení náměstek ministryně
  • Ministerstvo životního prostředí, Vladislav Smrž, náměstek ministra

10:30 – 11:00

přestávka

11:00 – 13:00 II. BLOK

Tři rozměry udržitelného rozvoje a městská mobilita

 • Jak vnímat tři rozměry udržitelného rozvoje (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
 • Environmentální rozměr: Lublaň - vítěz Evropské město zeleně roku 2016 (Zoran Janković, primátor města Lublaně)
 • Sociální rozměr: Happy Danes (zástupce Dánského velvyslanectví)
 • Ekonomický rozměr: Co bychom se měli naučit z Vídně (Zdeněk Tůma, KPMG)
 • Společná moderovaná diskuse

13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 17:30 III. BLOK

Ostravská charta a City Changers

Prezentace národní platformy českých City Changers, kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru. Podpis Ostravské charty bude doplněn krátkou prezentací signatářů a to formou PechaKucha.

 • 14:00 – 15:30 I. část
 • 15:30 – 16:00 přestávka
 • 16:00 – 17:30 II. část

17:30 – 17:45

shrnutí dne

20:00 – 24:00

Večerní program (místo bude upřesněno)

Čtvrtek - 7. prosince, 2017

Prvky plánování, na které se často zapomíná

(Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., Konferenční sál - budova Viva)

09:00 – 11:00 IV. BLOK

5 rozměrů městské mobility

 • fajnOVA; projekt strategického plánování fajnOVA; oceněn titulem Město s dobrou praxí (Daniel Konczyna, BeePartner)
 • Energie v Třinci, aneb plán udržitelné městské mobility v jiném kabátě (Věra Palkovská, starostka Třince) (Michal Židek, ČEZ)
 • Smart cities nebo smart sustainable cities? Oblast smart city a jejich další možný vývoj pohledem Mastercard (Zuzana Weissová – Manažerka rozvoje obchodu, Mastercard Europe)
 • Bezpečnost silničního provozu z nového pohledu (Josef Mikulík, Centrum dopravního výzkumu)
 • Aktivní mobilita - aktivní způsoby dopravy - pěší, cyklistická (Martin Matoulek, Všeobecná fakultní nemocnice Praha)
 • Společná diskuse

11:00 – 11:30

přestávka

11:30 – 13:00 V. BLOK

Design ulice

Dopravní infrastruktura & veřejný prostor & design ulice. Zaměří se na rozdíl mezi designem ulice a dopravní infrastrukturou

 • Dialog o veřejném prostoru - Děčín: (Michal Kuzemenský, Ondřej Synek, re:architekti studio s.r.o.), Opava: (Květoslav Syrový, dopravní inženýr)
 • Malá Kodaň v Ostravě (Ondřej Vysloužil, Architekti)
 • Pohled dopravního inženýra na design ulice (Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu)
 • Společná diskuse

13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 16:00

Veřejný prostor a cyklistická doprava

 • 14:00 – 15:30
  • 200 let výročí vynálezu jízdního kola – co tato konference a nová platforma dává cyklistické dopravě (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
  • 200 let jízdního kola v Ostravě, aneb cyklistika včera, dnes a zítra v Ostravě (Martin Krejčí)
  • Mobilní aplikace jako chytrý nástroj pro podporu cyklistické dopravy (Michal Jakob, Umotional)
  • Cyklistika, infrastruktura a nové TP 179; teorie a praxe (Tomáš Cach)
 • 15:30 – 16:00 Shrnutí dne a konference

Středa

6. prosince, 2017

Čtvrtek

7. prosince, 2017

Představení národní platformy projektu Partnerství městská mobilita

(areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG)

Časový blok Téma
09:00 – 10:30: I. BLOK

Úvod

 • 09:05 – 09:30 Úvodní zdravice
 • 09:30 – 10:00
  Primátor města Ostravy:
  Čím se mohla Ostrava pochlubit v soutěži Evropské město zeleně? Co se mohou města ze soutěže naučit?
 • 10:00 – 10:30
  Evropský a národní kontext (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy ČR)
  • Ministerstvo dopravy ČR, Tomáš Čoček, náměstek ministra
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, David Koppitz, v zastoupení náměstek ministryně
  • Ministerstvo životního prostředí, Vladislav Smrž, náměstek ministra
10:30 – 11:00

přestávka

11:00 – 13:00 II. BLOK

Tři rozměry udržitelného rozvoje a městská mobilita

 • Jak vnímat tři rozměry udržitelného rozvoje (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
 • Environmentální rozměr: Lublaň - vítěz Evropské město zeleně roku 2016 (Zoran Janković, primátor města Lublaně)
 • Sociální rozměr: Happy Danes (zástupce Dánského velvyslanectví)
 • Ekonomický rozměr: Co bychom se měli naučit z Vídně (Zdeněk Tůma, KPMG)
 • Společná moderovaná diskuse
13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 17:30 III. BLOK

Ostravská charta a City Changers

Prezentace národní platformy českých City Changers, kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru. Podpis Ostravské charty bude doplněn krátkou prezentací signatářů a to formou PechaKucha.

 • 14:00 – 15:30 I. část
 • 15:30 – 16:00 přestávka
 • 16:00 – 17:30 II. část
17:30 – 17:45

shrnutí dne

20:00 – 24:00

Večerní program (místo bude upřesněno)

Prvky plánování, na které se často zapomíná

(Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., Konferenční sál - budova Viva)

Časový blok Téma
09:00 – 11:00 IV. BLOK

5 rozměrů městské mobility

 • fajnOVA; projekt strategického plánování fajnOVA; oceněn titulem Město s dobrou praxí (Daniel Konczyna, BeePartner)
 • Energie v Třinci, aneb plán udržitelné městské mobility v jiném kabátě (Věra Palkovská, starostka Třince) (Michal Židek, ČEZ)
 • Smart cities nebo smart sustainable cities? Oblast smart city a jejich další možný vývoj pohledem Mastercard (Zuzana Weissová – Manažerka rozvoje obchodu, Mastercard Europe)
 • Bezpečnost silničního provozu z nového pohledu (Josef Mikulík, Centrum dopravního výzkumu)
 • Aktivní mobilita - aktivní způsoby dopravy - pěší, cyklistická (Martin Matoulek, Všeobecná fakultní nemocnice Praha)
 • Společná diskuse
11:00 – 11:30

přestávka

11:30 – 13:00 V. BLOK

Design ulice

Dopravní infrastruktura & veřejný prostor & design ulice. Zaměří se na rozdíl mezi designem ulice a dopravní infrastrukturou

 • Dialog o veřejném prostoru - Děčín: (Michal Kuzemenský, Ondřej Synek, re:architekti studio s.r.o.), Opava: (Květoslav Syrový, dopravní inženýr)
 • Malá Kodaň v Ostravě (Ondřej Vysloužil, Architekti)
 • Pohled dopravního inženýra na design ulice (Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu)
 • Společná diskuse
13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 16:00

Veřejný prostor a cyklistická doprava

 • 14:00 – 15:30
  • 200 let výročí vynálezu jízdního kola – co tato konference a nová platforma dává cyklistické dopravě (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
  • 200 let jízdního kola v Ostravě, aneb cyklistika včera, dnes a zítra v Ostravě (Martin Krejčí)
  • Mobilní aplikace jako chytrý nástroj pro podporu cyklistické dopravy (Michal Jakob, Umotional)
  • Cyklistika, infrastruktura a nové TP 179; teorie a praxe (Tomáš Cach)
 • 15:30 – 16:00 Shrnutí dne a konference

Registrace na konferenci

Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se na konferenci a pomozte nám změnit i Vaše město.

Vstupné na konferenci:

 • oba dva dny - 1000 Kč (+21% DPH)
 • jeden den - 750 Kč (+21% DPH)

Registrace za zvýhodněné vstupné probíhá do 24. 11., od 25. 11. bude vstupné dvojnásobné.

Foto registrace

Naše Charta

Cílem charty je podpora udržitelné a ve všech směrech efektivní mobility v městských oblastech, nabídka kvalitnějších služeb a nových možností, které vycházejí z inovativních řešení. Cílem je dosáhnout co nejširšího pochopení problematiky městské mobility:

 • Plánování rozvoje měst a rozvoj mobility jsou dvě strany jedné mince, a tak se s nimi musí pracovat. Doprava a mobilita jsou proměnné závislé na strukturách osídlení a na využívání půdy.
 • Jediným způsobem, jak efektivně dosáhnout limitů pro čistotu ovzduší nebo hlučnost, musí být silná vazba mezi kvalitou životního prostředí a mobilitou.
 • K mobilitě je třeba přistupovat jako k technickému a společenskému zadání, které se zaměřuje na požadavky obyvatel s ohledem na jejich dopravní potřeby a životní a pracovní podmínky jednotlivce.
 • Základním principem plánování mobility by měla být maximální propojenost jednotlivých způsobů dopravy v rámci celého systému a rozvoj a maximální využití jejich potenciálu.
 • Integrace je pro řešení mobility základním faktorem, protože mobilita se týká mnoha oblastí, ke kterým je třeba přistupovat právě z perspektivy integrace – není to celé jen o infrastruktuře.

K textu charty je možno se přihlašovat elektronicky od 10. 11. 2017
Slavnostní podpis charty proběhne na konferenci v Ostravě dne 6. 12. 2017

Připoj se k chartě

Česká republika momentálně stojí na pomezí a je jen na nás, jestli se rozhodneme jít cestou měst jako Kodaň, Curych, Ljublaň, a nebo se budou naše města vypadat jako Moskva, Hamburk nebo Los Angeles. Je to na Vás.

Kontaktní informace

Jaroslav Martinek
národní cyklokoordinátor a zakladatel konference City Changers

+420 602 503 617

info@dobramesta.cz

www.dobramesta.cz

Místa konání

6. 12. 2017

areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG

7. 12. 2017

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Hlavní organizátoři

Hlavní partneři

Děkujeme všem našim partnerům, díky kterým můžeme konferenci City Changers uspořádat a tvořit Dobrá města.