Jak inovativně sdělovat informace? jsou využívány ve vašem městě?

Zajímejte se o aktuální dění u vás a prosazujte opatření na sdílení dopravních informací.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Aktuální informace pro cestující– Informační systémy, které cestujícím poskytují informace v reálném čase, tj. především informace o reálné době odjezdu prostředků veřejné dopravy, a to prostřednictvím různých zdrojů.

Systémy pro plánování trasy – Systémy pro plánování cest neboli multimodální dopravní informace zahrnují celou řadu různých způsobů poskytování informací cestujícím, od jednoduše popsaných možností dopravy jednotlivými dopravními prostředky, případně v návaznosti na mapy tras a jízdní řády, až po interaktivní systémy databází, které uživateli umožňují vyhledávat konkrétní informace. 

Multimodální dopravní informace a poradenství – Dopravní informace, které cestující mohou získat prostřednictvím různých technologií jak před zahájením plánované cesty, tak během ní; např. specializované webové stránky a softwary prezentují informace o všech způsobech dopravy koordinovanou, a tedy srozumitelnější formou.

Navigační systémy ve vozidlech – Tradiční navigační systémy vybíraly trasu primárně na základě nejkratší vzdálenosti mezi startem a cílem cesty. Jejich použití se hodilo především v neznámém prostředí nebo v případě komplikované dopravní sítě. Navigační systémy další generace už zohledňují pro optimální trasu i jiná kritéria.

Tradiční jízdní řády a informace o službách – Kvalita a forma poskytovaných informací, jejich zdroje a vynaložené úsilí.