Mám nápad! Kdo mi s tím pomůže? Hráči!

Žáci a studenti dostanou úkol, aby sami přišli s návrhy v oblasti dopravy a mobility a město si vybere jeden, dva z nich, které by zrealizovalo.


Ale těch, kdo by jim v tom mohli pomoci, je více. Nazveme je hráči.


Město

jak pomůže zastupitel nebo úředník?

Škola

jak pomůže můj ředitel a učitel školy?

Firma

jak pomůže zaměstnanec nebo majitel firmy?


Zájmová sdružení

jak pomůže nevládní organizace?

Obyvatel

jak pomůže aktivní občan?Proč přicházíme s pohádkou? Děti nás ji naučily. V pohádkách jde přeci hlavní hrdina (dobrovolník) bojovat proti draku, zlu, problémům.
Cestou potká kamarády (hráče), kteří mu mohou pomoci. Ve starších pohádkách vše dobře dopadne, v těch moderních už ne. Třeba takový Avengers... A jak dopadne ten náš příběh?

Poznámka pod čarou.
Hráči, to jsou vlastně takoví dobrovolníci, kteří si sami sobě definují dobrovolné závazky.

Pomůže citace z odborného světa:

"Za dobrovolné nástroje označujeme takové aktivity podnikatelských a jiných subjektů, které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito subjekty zaváděny a realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem. Základními principy dobrovolných nástrojů jsou:

  • dobrovolnost - v legislativě není nikde stanovena povinnost jejich uplatňování;
  • prevence - soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů, nikoliv jejich důsledků (odstraňování škod);
  • systematický přístup - záměrné působení na ty oblasti a činnosti organizace, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Využívání dobrovolných nástrojů (či dobrovolných environmentálních aktivit) na podnikové úrovni má proto velký význam jak pro podnik samotný, tak pro společnost jako celek. Preventivní zaměření dobrovolných nástrojů vede k ozdravení životního prostředí a značně tak přispívá k realizaci udržitelné výroby i spotřeby, resp. udržitelného rozvoje. Na úrovni podniku se pak projevují i další přínosy, např. zvyšování konkurenceschopnosti, budování lepší image či úspory provozních nákladů."

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje