Jaké výhody přináší integrace jednotlivých druhů doprav? Uplatňuje je vaše město?

Zajímejte se o aktuální dění  integrovaných službách.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Integrované služby – Cestující používá jedinou jízdenku pro různé služby, např. na všechny prostředky veřejné dopravy na území města nebo regionu, případně vstupenku na sportovní akci použije jako jízdenku ve veřejné dopravě.

Dopravní telematika - Doprava reagující na poptávku – Služba v oblasti dopravy, která funguje někde na pomezí autobusové dopravy a taxislužby. Jde o celou řadu nabídek, počínaje méně formální komunitní dopravou a konče sítí pokrývající celou oblast.

Integrované jízdenky – S integrovanou jízdenkou může cestující přestoupit z jednoho prostředku veřejné dopravy do jiného a po celou cestu využít jen jednu jízdenku.

Elektronické jízdenky - Možnost zakoupit jízdenky prostřednictvím mobilních aplikací zvyšuje dostupnost lokal

Průřezové náměty

  • Plány pro multimodální dopravu – autobus/jízdní kolo atd.
  • Park&Ride – Forma integrované dopravy, která umožňuje zaparkovat osobní auto na parkovišti k tomu určeném a dál do města pokračovat některým z prostředků veřejné dopravy.