Jaké služby lze nabídnout lidem, kteří využívají veřejnou dopravu?
Srovnej s nabídkou vašeho města.

Zajímejte se o aktuální dění u vás a prosazujte opatření na nové služby veřejné dopravy.


Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Zde doplníme další tipy pro vás.

Inspirativní čtení závěrem

Systém řízení autobusové dopravy – Systém řízení autobusové dopravy využívá informací v reálném čase k lokalizaci autobusu a zjištění, zda autobusy jedou podle jízdního řádu.

Přednost autobusové dopravy – Aby mohly autobusy dobou jízdy konkurovat osobní automobilové dopravě, je třeba zavádět opatření, která zajistí jejich přednost v dopravním provozu.

Regulace autobusové dopravy – Regulace služeb autobusové dopravy se v tomto případě týká správních orgánů - úřady zabývající se dopravou buď přesouvají provozování služeb autobusové dopravy na soukromé provozovatele, nebo s nimi uzavírají nějakou formu partnerství, ať už danou zákonem nebo na dobrovolné bázi.

Výše jízdného – Jízdné lze popsat jako peněžní poplatek za jízdu prostředkem veřejné dopravy, např. jde o cenu jízdenky na vlak či autobus. Výši jízdného mohou ovlivnit dotace poskytované buď ze státní, nebo městské či regionální pokladny.

Zvýhodněné ceny jízdného – Zvýhodnéně jízdné nabízí určitým skupinám obyvatel možnost cestovat veřejnou dopravou za nižší ceny, v některých případech i bezplatně.

Zvyšování dostupnosti služeb veřejné dopravy – Cílem tohoto opatření je zvyšování kvality služeb veřejné dopravy prostřednictvím zvyšování dostupnosti těchto služeb; součástí tohoto opatření je úsilí o zvyšování rychlosti, frekvence, pohodlí a cenové dostupnosti služeb VD, a také zajištění snadného přístupu pro všechny skupiny obyvatel (bezbariérové služby pro osoby s fyzickým či mentálním postižením).

Zaměstnanecké jízdné / zlevněné časové jízdné na služby VD – Zaměstnanecké jízdenky jsou časové jízdenky, které soukromá nebo veřejná organizace kupuje od dopravce pro své zaměstnance.

Služby VD na vyžádání – Také pod názvem „Responzivní doprava na vyžádání“; jde o uživatelsky orientovanou formu veřejné dopravy, pro kterou jsou charakteristické flexibilní trasy i jízdní řády, malé či středně velké vozy a sdílený provoz mezi místy nástupu a výstupu.